Advies over Nationale Parken Nieuwe Stijl

Vijf Nederlandse natuurgebieden kunnen een zogenoemd Nationaal Landschapspark worden, adviseert de Commissie Verkenning Nationale Parken. In die parken zou niet alleen aandacht moeten zijn voor de bijzondere natuur, maar ook voor het cultuurhistorisch erfgoed. Bovendien zijn ze van internationale allure. Het gaat om het Waddengebied, de Biesbosch, de Hollandse vastelandsduinen Lees meer…

Parken Paspoort op AD.nl

Het Nationale Parken Paspoort kwam voorbij op Ad.nl. Op de website van de krant vind je een interview met Martjan Kuit, de initiatiefnemer van het paspoort. “Nederland telt 21 Nationale Parken. Je vindt er duinen, bossen, heide, laagveen, getijdenwater, beekdalen en vennen. Spaar ze allemaal, dacht Martjan Kuit. Hij wil Lees meer…